6. februar 2024

Arbejdstidsloven er trådt i kraft. Har jeres virksomhed styr på den?

En ny EU lov er vedtaget og træder i kraft pr. 1/7-2024. Det betyder at alle virksomheders medarbejdere skal registrere deres tid i et eller andet omfang. EU har pålagt alle at implementere lovgivning om registrering af arbejdstid for at sikre dokumentation af overholdelse eller overtrædelse af arbejdstidsregler.

Det skal være på plads og tages i brug 1/7-2024. Da alle virksomheder SKAL tidsregistrere er det vigtigt at komme i gang med at implementere et system der kan varetage den nye lov i god tid.

Der er metode frihed, men der vil under alle omstændigheder være tale om en øget administrativ byrde ved implementering af de nye regler. Som arbejdsgiver er du bla forpligtet til at opbevare de registrerede oplysninger i 5 år.

Derfor skal I som virksomhed nu begynde at finde ud af hvilket system der giver bedst mening for jer. Skal det fx kunne snakke sammen med et lønsystem?

Ønsker I kun at tidssystemet skal opfylde kravene eller er der processer der ligeså godt kan optimeres nu man er i gang?

Er man i tvivl eller ikke har ressourcerne internt til at undersøge hvilket behov man reelt har, så er det muligt at få os Dansk Løn Service til at rådgive og hjælpe jer med at finde det system der passer bedst til jer. 

Da vi er et uafhængigt lønservice bureau, så kan vi finde det system der matcher jeres behov bedst muligt. Vi kender rigtig mange systemer og arbejder sammen med de fleste, så vi vil også kunne implementere systemet i mange tilfælde. 

Vi anbefaler at man kommer hurtigt i gang med denne proces om at vælge system, for tiden flyver og lige pludselig hedder det d. 1/7-2024. 

Samtidig bliver der 100% mangel på ressourcer ude hos tidssystemerne i månederne op til ikrafttrædelse, og så er det jo bare bedst at man har været i god tid og fået booket sin implementering ind i pipeline.

Dansk Lønservice er BEST OF Silkeborg. 

211115_dls_natalija_0044-002.jpg

Se mere på www.dkls.dk eller ring til Nikolaj på 87572305 eller en mail på nikolaj@dkls.dk

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

bubble